فایل های دسته بندی طرح توجیهی و اقتصادی - صفحه 1

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گاوداری شیری 75 راسی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گاوداری شیری 75 راسی

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره با ظرفیت 100 راس

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره با ظرفیت 100 راس

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل