فایل های دسته بندی نمونه سوال - صفحه 1

سئوالات طبقه بندی شده فصل 1تا7 روان شناسی یازدهم انسانی

سئوالات طبقه بندی شده فصل 1تا7 روان شناسی یازدهم انسانی

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فهرست وارسی سنجش بعد عاطفی

فهرست وارسی ساخته شده مطابق آخرین تغیرات دی ماه سال 99 آموزش و پرورش صورت گرفته است. برای کار کلاسی دانشجو معلمان قابل تضمین است. دانشجومعلمان و معلمین عزیز به راحتی از این فایل می توانند استفاده کنند.فایل هفت گویه دارد و با بلی/خیر در جدول طراحی...

قیمت : 790 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج سئوال تستی روان شناسی یازدهم انسانی ومعارف

پکیج سئوال تستی روان شناسی یازدهم انسانی ومعارف

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اپلیکیشن خودآموز مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

اپلیکیشن خودآموز مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اپلیکیشن خودآموز هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

اپلیکیشن خودآموز هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اپلیکیشن خودآموز علوم پایه پنجم ابتدایی

اپلیکیشن خودآموز علوم پایه پنجم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اپلیکیشن خودآموز فارسی پایه پنجم ابتدایی

اپلیکیشن خودآموز فارسی پایه پنجم ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فصل5 ریاضی پنجم ابتدایی

درسنامه فصل5 ریاضی پنجم ابتدایی(اعداد اعشاری)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه(درسنامه) تفکر وسبک زندگی هشتم

جزوه(درسنامه) تفکر وسبک زندگی هشتم درس 1تا8

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی