فایل های دسته بندی کنکور - صفحه 1

پکیج4ماهه رتبه های برتر-کنکور99

پکیج 4 ماهه برای کنکور 99 با تاثیر بسیار بالا

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیزیک دهم آبی فصل۱ درسنامه

پوشش کامل درس فیزیک و آموزش کامل و کاربردی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زیست شناسی یازدهم میکرو فصل۴ درسنامه

پوشش کامل و آموزش عالی زیست یازدهم

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تست ریاضی

آزمون ورودی دهم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال

تست ریاضی یازدهم فصل اول

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل