فایل های دسته بندی جامعه شناسی - صفحه 1

پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا

پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نجات بخش انقلاب و کشور

پاورپوینت درباره اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نجات بخش انقلاب و کشور

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی زمینه ها پیامدها

پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی زمینه ها پیامدها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کشور های فقیر و در حال توسعه

پاورپوینت درباره کشور های فقیر و در حال توسعه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق ازدواج و مفاهیم مربوط به آن

دانلود تحقیق ازدواج و مفاهیم مربوط به آن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق آرايش و زينت زن در خانه

دانلود تحقیق آرايش و زينت زن در خانه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مصرف بیش از حد تریاک Opium Overdose

پاورپوینت درباره مصرف بیش از حد تریاک Opium Overdose

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره خشونت خانگی

پاورپوینت درباره خشونت خانگی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره نوسازی و دگرگونی سیاسی

پاورپوینت درباره نوسازی و دگرگونی سیاسی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی