فایل های دسته بندی روانشناسی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی فصل 4

دانلود پاورپوینت علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی فصل 4

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت روانشناسی اعتیاد فصل چهارم: آثار مصرف مواد مختلف

دانلود پاورپوینت روانشناسی اعتیاد فصل چهارم: آثار مصرف مواد مختلف

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب روانشناسی بالینی دکتر سعید شاملو

تاریخ روانشناسی بالینی با تکامل روانشناسی مرضی،آمیخته بوده و گذشته آن به زمان انسان اولیه باز می گردد. بشر اولیه امراض روانی را پدیده ای............

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاوپوینت فصل6کتاب انگیزش وهیجان مارشال ریو ، ترجمه :یحیی سیدمحمدی

پاوپوینت فصل6کتاب انگیزش وهیجان مارشال ریو ، ترجمه :یحیی سیدمحمدی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پیش نویس زندگی و مثلث کارپمن

کارپمن مثلث نقش ما را برای بازیهای انسانها ابداع کرد. انسانها در روابط خود در نقش های کارپمن قرار می گیرند. نقش ها شامل قربانی ،ناجی و زجر دهنده میشوند. مثلث کارپمن در کودکی ........

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال روانشناسی در مورد بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی

دانلود پروپوزال روانشناسی در مورد بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط انگیزه کاری، رضایت و استرس شغلی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط انگیزه کاری، رضایت و استرس شغلی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال روانشناسی اثر عزت نفس بر عدالت سازمانی و سازگاری شغلی

دانلود پروپوزال روانشناسی اثر عزت نفس بر عدالت سازمانی و سازگاری شغلی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال روانشناسی بررسی ارتباط افسردگی با بيكاری

دانلود پروپوزال روانشناسی بررسی ارتباط افسردگی با بيكاری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی