فایل های دسته بندی برق-الکترونیک-مخابرات - صفحه 1

نقشه های طراحی شده مدار فرمان با لوگو زیمنس - 20 صفحه - pdf+ powerpoint

مورد استفاده متخصصان ، دانشجويان ، دانش آموزان ، کارآموزان فنی و حرفه ای ، استادکاران ، تابلوسازها و علاقمندان به تجزيه و تحليل برق

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ماشین الکتریکی 3 - 70 صفحه - pdf

جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مدارهای الکتریکی 2 - 33 صفحه - pdf

جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مدارهای الکتریکی 1 - 109 صفحه - pdf

جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه گزارش کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی - 25 صفحه - pdf

مورد استفاده متخصصان ، دانشجويان و علاقمندان به تجزيه و تحليل و انجام محاسبات مربوط به ماشينهاي الکتريکي

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه گروه برداری ترانسهای سه فاز - 15 صفحه - pdf

مورد استفاده متخصصان ، دانشجويان و علاقمندان به تجزيه و تحليل و انجام محاسبات مربوط به برق قدرت

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی