اخرین محصولات ثبت شده

دانلود مقاله isi با موضوع اجرای تضمین کیفیت سیستم برای باز و فاصله یادگیری در سه باز آسیایی دانشگاه

دانلود مقاله isi با موضوع اجرای تضمین کیفیت سیستم برای باز و فاصله یادگیری در سه باز آسیایی دانشگاه ها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع مشارکت عمومی و گفتگو حسابداری از طریق رسانه های اجتماعی

دانلود مقاله isi با موضوع مشارکت عمومی و گفتگو حسابداری از طریق رسانه های اجتماعی 

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع مقابله با COVID-19 پاندمی

دانلود مقاله isi با موضوع مقابله با COVID-19 پاندمی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع احساسات، خلق و خوی و فراواقعیت

دانلود مقاله isi با موضوع احساسات، خلق و خوی و فراواقعیت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع حسابداری، مدیریت و پاسخگویی در مواقع بحران

دانلود مقاله با موضوع حسابداری، مدیریت و پاسخگویی در مواقع بحران

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع بیماری های همه گیر و تبعیض سیستمیک

دانلود مقاله با موضوع بیماری های همه گیر و تبعیض سیستمیک

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع اخلاق اسلامي و جهت گيريهاي بازدارنده نفس

دانلود مقاله با موضوع اخلاق اسلامي و جهت گيريهاي بازدارنده نفس

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع مباني ،اصول وروشهاي اخلاق و تربيت از ديدگاه امام حسن مجتبي(ع(

دانلود مقاله با موضوع مباني ،اصول وروشهاي اخلاق و تربيت از ديدگاه امام حسن مجتبي(ع(

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درسنامه درس هفتم فارسی نهم

معنی لغات دشوار درس،معنی ابیات، دانش های زبانی و ادبی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دارو های تنفسی بهمراه اقدامات پرستاری

دارو های تنفسی بهمراه اقدامات پرستاری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع ادراکات سواد اطلاعاتی شایستگی ها در بین آینده متخصصان روانشناسی

دانلود مقاله isi با موضوع ادراکات سواد اطلاعاتی شایستگی ها در بین آینده متخصصان روانشناسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi با موضوع سطوح نقد در مدل ها و مفاهیم اطلاعات انسانی تحقیق رفتار

دانلود مقاله isi با موضوع سطوح نقد در مدل ها و مفاهیم اطلاعات انسانی تحقیق رفتار

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل