اخرین محصولات ثبت شده

دانلود ترجمه مقاله عملكرد و ارزيابي ميدان جريان پالسEGR براي بهينه سازي نامتقارن

دانلود ترجمه مقاله عملكرد و ارزيابي ميدان جريان پالسEGR براي بهينه سازي نامتقارن 

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله عملکردهای توربین توربوشارژر دو ورودی در خودرو

دانلود ترجمه مقاله عملکردهای توربین توربوشارژر دو ورودی در خودرو 

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی و تحقیق تجربی ژنراتور قطره ی آلیاژ آلومینیوم بر اساس ارتعاش مکانیکی

دانلود ترجمه مقاله طراحی و تحقیق تجربی ژنراتور قطره ی آلیاژ آلومینیوم بر اساس ارتعاش مکانیکی 

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی صندلی مطلوب و سیستم تعلیق برای یک ماشین چهارچرخ

دانلود ترجمه مقاله طراحی صندلی مطلوب و سیستم تعلیق برای یک ماشین چهارچرخ 

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی 

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم 

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونواکسید کربن

دانلود ترجمه مقاله طراحی بهینه کاتالیست روکش دار مس- منگنه برای کاهش انتشار مونواکسید کربن  

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله طراحی بهینه سیستم تعلیق کوآرتر خودرو

دانلود ترجمه مقاله طراحی بهینه سیستم تعلیق کوآرتر خودرو 

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله صندلی یکپارچه و کنترل سیستم تعلیق برای یک ماشین چهار چرخ با مدل راننده

دانلود ترجمه مقاله صندلی یکپارچه و کنترل سیستم تعلیق برای یک ماشین چهار چرخ با مدل راننده 

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله شبيه سازي عددي تحليل تصادف خودرو براساس توزيع محاسباتي

دانلود ترجمه مقاله شبيه سازي عددي تحليل تصادف خودرو براساس توزيع محاسباتي 

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی و کنترل کلاج الکتروهیدرولیک

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی و کنترل کلاج الکتروهیدرولیک 

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی دینامیک مولکولی اثرات پروتئین بر  انرژی سطحی بین سطوح HA و محلول ها

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی دینامیک مولکولی اثرات پروتئین بر  انرژی سطحی بین سطوح HA و محلول ها 

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل